Mizgier Szkolenia

Szkolenia dla dzeci i młodzieży

Szkolenia żeglarskie

 

Szkolenia żeglarskie organizowane są od 1993 roku w Pucku, w ośrodku HOM usytuowanym nad samym brzegiem Zatoki Puckiej. Już tradycyjnie nasze szkolenia rozpoczynają się zaraz po zakończeniu roku szkolnego, co gwarantuje dobrą pogodę oraz odpowiednie warunki wiatrowe.


Panorama ośrodka 


Jedynym warunkiem uczestnictwa w naszych szkoleniach żeglarskich jest posiadanie dokumentu stwierdzającego umiejętność pływania (ważna karta pływacka), zgoda rodziców na udział niepełnoletniego dziecka w szkoleniu oraz zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza (brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa).

Realizujemy szkolenie żeglarskie na różnych poziomach, dla uczestników w różnym wieku. 

- szkolenie żeglarskie dla najmłodszych uczestników w ramach programu PZŻ „Junga/Kadet” oraz autorskiego programu edukacji żeglarskiej - udział w szkoleniu i zdobyte umiejętności potwierdza certyfikat;

- kurs teoretyczny i praktyczny przygotowujący do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego PZŻ;

- kurs manewrowy na stopień jachtowego sternika morskiego;

- pogłębianie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych dla uczestników posiadających stopień żeglarza jachtowego, samodzielne żeglowanie na akwenie treningowym pod nadzorem, zdobywanie doświadczenia morskiego (rejsy zatokowe) oraz regatowego (udział w regatach).

Wszyscy uczestnicy naszego szkolenia muszą aktywnie brać udział w zorganizowanych dla nich zajęciach oraz bezwzględnie przestrzegać ustalonego i podpisanego wcześniej regulaminu!