Mizgier Szkolenia

Szkolenia dla dzeci i młodzieży

rejsy

Cel rejsu i warunki uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

· ukończone 15 lat,
· posiadanie minimum patentu żeglarza jachtowego.

Cel rejsu: stażowo-szkoleniowy

Celem rejsu jest zdobycie doświadczenia i stażu morskiego wymaganego na wyższe stopnie żeglarskie oraz praktyczny kurs z nawigacji, locji morskiej, meteorologii i przepisów.  Staże zostaną potwierdzone odpowiednimi  ‘opiniami’ z rejsu morskiego. Przez cały czas trwania rejsu uczestnicy mieszkają na jachcie, a w ramach obowiązków odbywają wachty, gotują, nawigują, dbają o jacht, etc.